3D-visualisering / 3D-visualisointi

jco_fb_3
jco_fb_1
stuga_fb_1
frontmuséet
båda husen från söder
gårdsbild_2
gatan
gårdsbild_1
bakgård
stockhus
sv
5
cafe
renlund_2.6_tillbyggnad_2 - Kuva # 12
60
56
parkgatan_1
fritidsbostad
terrass_1
3D_5